برچسب

افزونه بلاک کننده تبلیغات سایت ها

پایان دادن به پاپ آپ و دیگر تبلیغات مزاحم سایت ها در گوگلگوگل در اقدام جدیدی با اضافه کردن قابلیت اد بلاکر به مرورگر کروم ، باعث جلوگیری از نمایش تبلیغات مزاحم سایت ها و اجباری صاحبان آنها شد . توسط این قابلیت تمام تبلیغات مسدود نخواهند شد، بلکه تنها آن هایی که استاندارد تبلیغات را رعایت نکرده اند ، مسدود می شوند.

تبلیغات مزاحم سایت ها در گوگل

این  افزونه بروز شده در هسته گوگل کروم تبلیغات تمام صفحه، تبلیغاتی که به صورت خودکار صدا یا ویدیو پخش می کنند ، تبلیغات فلشی و همچنین تبلیغاتی که قبل از بارگذاری محتوای سایت نمایش داده می شوند، را مسدود می کند.

ادامه مطلب